"Complexe pensioenvraagstukken maken wij helder en begrijpelijk"

"Onze werkwijze is daadkrachtig en resultaatgericht"

"Sterk in onafhankelijk advies en bemiddeling"

Arrow
Arrow
Slider

PWX pension masters

PWX pension masters verzorgt en beheert pensioenregelingen voor werknemers. PWX adviseert alle partijen die te maken hebben met alle facetten van het collectieve pensioen. Onze pensioenadviseurs zijn er voor werkgevers, ondernemingsraden, directeuren-grootaandeelhouder en werknemers. Samen met PWX pension masters komt uw pensioenregeling tot stand of wordt deze gewijzigd. Daarbij houden wij rekening met uw wensen en de mogelijkheden van uw organisatie. Voor (grotere) werkgevers kunnen wij het instemmingstraject snel en efficiënt laten verlopen waarbij deelnemers zeer goed worden geïnformeerd.

PWX is er ook voor het individuele pensioen, wat indien gewenst wordt gecombineerd met een financiële planning voor de privé situatie.

Pensioenadvies op maat

De pensioenadviseurs van PWX pension masters zorgen ervoor dat u altijd de best passende pensioenoplossing krijgt. Wij baseren onze adviezen op onze uitgebreide kennis en op de geldende wetgeving. Maar ons pensioenadvies wordt vooral afgestemd op de cultuur, wensen en werkzaamheden van uw bedrijf. Wij nemen alles uit handen, zodat u zich zorgeloos kunt richten op uw bedrijf en werk. PWX streeft naar een langdurige relatie met haar opdrachtgevers. Wij zijn graag uw vaste aanspreekpunt voor de pensioenregeling voor uw bedrijf.

Lees hier meer over PWX pension masters en al onze diensten

Marktrentestaffels als alternatief voor eindloon en middelloon

Standaard is de hoogte van de beschikbare premiepercentages middels een zgn. staffel gebaseerd op basis van 4% rekenrente. Met een lagere rekenrente is meer premie beschikbaar. Nu 3% rekenrente staffels steeds gebruikelijker zijn geworden komen pensioenuitvoerders met staffels op basis van marktrente. Deze staffels zijn dan gebaseerd op een rekenrente van 2,5%, 2% of 1,5% Lees verder ›

Pensioenfederatie komt met voorstel extra pensioenvariant

Dit jaar heeft de Sociaal Economische Raad (SER) al contouren geschetst voor een nieuw pensioenstelsel. Nu zal de Pensioenfederatie (overkoepelend orgaan van de pensioenfondsen) een voorstel presenteren waarbij de nadruk op draagvlak van de sociale partners komt te liggen. Lees verder ›

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel afschaffing pensioen in eigen beheer aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor afschaffing van pensioen in eigen beheer aangenomen. Op 20 december aanstaande vindt de stemming in de Eerste Kamer plaats. Eerder hebben wij u uitgelegd welke alternatieven er zijn voor het afwikkelen van de pensioenregeling in eigen beheer. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan kiezen uit het premievrij maken van de pensioenregeling, het omzetten naar een oudedagsvoorziening (ODV) of afkopen met belastingkorting. Lees verder ›